Fotoreportaż z 80-lecia szkoły

Marceli Jasiński Ada Banaszczyk uczniowie znoszący flagi z hasłami absolwenci SP2 na scenie chór SP2 goście oglądający wystawę pani dyrektor Przedszkola nr 1 panie: Barbara Dulińska, Jadwiga Sławińska nauczycielki ze swoimi zdjęciami z dzieciństwa dyrektor SP2 i ksiądz Kazimierz Pacholik uczennice przechodzące przez salę goście wpisujący się do księgi pamiątkowej emerytowani nauczyciele oglądający wystawę goście oglądający wystawę goście w kawiarence nauczycielki SP2 w kawiarence panie: Anetta Borowiecka i Małgorzata Woźniak grono pedagogiczne SP2 uczennice w strojach krakowskich próba generalna próba generalna próba poloneza poczet sztandarowy SP2 nauczycielki SP2 uczennice z klasy 5 z byłą wychowawczynią tort okolicznościowy burmistrz Koluszek wpisujący się do księgi pamiątkowej