Msza z okazji Jubileuszu 80 - lecia szkoły

poczty sztandarowe szkół z gminy Koluszki poczty sztandarowe szkół podstawowych poczet sztandarowy SP nr 2 w Koluszkach wprowadzenie pocztów sztandarowych do kościoła poczet sztandarowy SP nr 2 w Koluszkach - wprowadzenie do kościoła poczty sztandarowe szkół podstawowych w kościele trzej księża przy ołtarzu - rozpoczęcie mszy świętej widok ołtarza w kościele NPNMP w Koluszkach poczet sztandarowy SP 2 w Koluszkach katechetka SP2 z dziećmi chłopiec i dziewczynka po złożeniu kwiatów na ołtarzu szpaler pocztów sztandarowych w kościele dyrektor SP2 w Koluszkach uczennica 6 klasy SP2 w Koluszkach nauczycielka języka polskiego w SP2 w Koluszkach ksiądz proboszcz parafii NPNMP w Koluszkach ksiądz biskup celebrujący mszę świętą i dzieci przed ołtarzem ksiądz biskup celebrujący mszę świętą sekretarz SP2 w Koluszkach były dyrektor SP2 w Koluszkach przedstawicielka rady rodziców SP2 w Koluszkach uczeń 5 klasy SP2 w Koluszkach katechetka SP2 w Koluszkach uczniowie SP2 w Koluszkach niosący kwiaty dzieci składające chleb na ołtarzu nauczyciele SP2 w Koluszkach niosący dary nauczyciele SP2 w Koluszkach składający dary na ołtarzu trzej księża celebrujący mszę świętą ministranci z kadzidłem były ksiądz proboszcz parafii NPNMP w Koluszkach katechetka przygotowująca dzieci do śpiewu dyrektor SP2 w Koluszkach pracownicy SP2 w Koluszkach podchodzący do ołtarza ksiądz biskup udzielający komunii uczennica SP2 w Koluszkach wręczająca kwiaty biskupowi ksiądz biskup rozmawiający z dyrektorem SP2 w Koluszkach nauczyciel ZS nr 1 w Koluszkach nauczyciele i dyrektorzy szkół przemawiający dyrektor SP2 w Koluszkach ołtarz - zakończenie mszy świętej pochylony sztandar SP2 w Koluszkach wyprowadzenie sztandarów z kościoła wyprowadzenie sztandaru SP2 w Koluszkach poczet sztandarowy SP2 w Koluszkach wychodzący z kościoła przemawiający burmistrz koluszek