Dowody uznania dla szkoły

list gratulacyjny burmistrza Koluszek list gratulacyjny Łódzkiego Kuratora Oświaty list gratulacyjny posłanki na sejm list gratulacyjny starosty powiatu łódzkiego - wschodniego list gratulacyjny prezesa firmy