url niezgodny z rzeczywistym dostepem Twoje dane, Twoja sprawa - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Twoje dane, Twoja sprawa

Realizujemy  ogólnopolski projekt „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”.

Jest on skierowany do nauczycieli i uczniów, którzy chcą kształtować pozytywne nawyki w obszarze ochrony prywatności oraz danych osobowych. Program będzie realizowany przez cały rok szkolny 2017/2018 poprzez organizację działań, uświadamiających znaczenie ochrony danych osobowych we współczesnym świecie. Warto podkreślić, że cele programu umożliwiają doskonalenie kompetencji społecznych i obywatelskich wskazanych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej GIODO 

http://www.giodo.gov.pl/giododzieciom

certyfikat