url niezgodny z rzeczywistym dostepem Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w naszej szkole został zorganizowany w dniu 14 listopada 2017, a prowadził go Edukator Projektu „cyfrowobezpieczni.pl” Pan Adam Jurkiewicz. Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach projektu było uwrażliwienie społeczności szkolnej na zagrożenia z jakimi spotykamy się w świecie realnym i wirtualnym oraz wskazanie ciekawych pomysłów na bezpieczne cyfrowe życie.

 Edukator rozpoczął wizytę w szkole od spotkania z dyrektorem, w toku którego przedstawił ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców uczniów oraz zaprosił szkołę do udziału w konkursie pt. „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni” i innych planowanych wydarzeniach.

Następnie miało miejsce spotkanie z uczniami i nauczycielami w auli szkolnej, gdzie zaprezentowany został film dotyczący cyberzagrożeń przeznaczony dla uczniów. Edukator przedstawił podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów oraz informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń. Przeprowadzona została również zabawa z telefonami komórkowymi, które uczniowie tego dnia przynieśli ze sobą.

W dalszej kolejności odbyły się 3 warsztaty z klasami 6b, 6c i 3b. W toku tych zajęć uczniowie rozwiązywali quizy dotyczące zabezpieczania swoich danych, zamieszczania zdjęć i informacji na stronach internetowych i higieny pracy przy komputerze. Wyświetlane filmy i poruszane tematy bardzo zainteresowały uczestników, którzy chętnie podejmowali dyskusję i dzielili się swoimi doświadczeniami.

Na zakończenie wizyty Pan Adam Jurkiewicz przeprowadził spotkanie z radą pedagogiczną poświęcone temu, jak nauczyciele mogą zapewnić uczniom bezpieczeństwo w internecie i jak powinni reagować na przejawy cyberprzemocy.

uczniowie w czasie zabawy z telefonami dzieci oglądające film uczniowie podczas prezentacji Edukator omawiający slajdy prezentacji klasa 6c przy komputerach klasa 6c w czasie warsztatów Pan Adam Jurkiewicz w czasie zajęć Pan Adam Jurkiewicz w czasie zajęć ćwiczenie interaktywne w toku warsztatów uczniowie prezentują kody klasa 6b w czasie warsztatów warsztaty - ćwiczenie z wykorzystaniem telefonów