url niezgodny z rzeczywistym dostepem Zmiany w dowożeniu uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Zmiany w dowożeniu uczniów

Zmiany dotyczą busa z kierunku Felicjanów - Erazmów - Jeziorko o godzinie 7.20 - szczegóły w zakładce dla rodziców - dowożenie

autobus szkony