Zmiany w dowożeniu uczniów

Zmiany dotyczą busa z kierunku Felicjanów - Erazmów - Jeziorko o godzinie 7.20 - szczegóły w zakładce dla rodziców - dowożenie

autobus szkony