url niezgodny z rzeczywistym dostepem Styczniowe konkursy - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Styczniowe konkursy

Pierwszy miesiąc w nowym roku upływa pod znakiem konkursów. Tuż po świątecznej przerwie kilkoro uczniów wzięło udział w rejonowym etapie przedmiotowych konkursów wojewódzkich (język angielski, historia) i ogólnopolskich (półfinał konkursu poprawnej polszczyzny i poprawnej ortografii). W tym tygodniu natomiast na terenie naszej szkoły zostały przeprowadzone olimpiady „Olimpusek” i „Olimpus” o zasięgu ogólnopolskim, w których nasi uczniowie uczestniczą już od kilku lat. Uczniowie klas I-III rozwiązywali zintegrowany sprawdzian poruszający zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a także test z języka angielskiego. Uczniowie klas IV-VII również zmagali się z testami z matematyki oraz języka angielskiego. Chętnych uczniów nigdy nie brakuje, ponieważ co roku znajdują się laureaci tych konkursów. Z niecierpliwością więc oczekujemy na wyniki.