url niezgodny z rzeczywistym dostepem Mobilne planetarium - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Mobilne planetarium

Kilka godzin temu ostatni uczniowie opuścili specjalną kopułę w auli naszej szkoły. Od poniedziałku odwiedziły ją praktycznie wszystkie dzieci. Przypominające kulę ziemską nadmuchiwane planetarium obsługiwał Pan Radosław Dziembowski. Uczniowie młodszych klas  odkrywali w nim tajemnice, jakie kryje w sobie woda. Dzięki projekcji filmu „Obieg wody w przyrodzie” młodsze dzieci poznały odpowiedzi na pytania: jak powstają chmury, jaki wpływ mają chmury na klimat, jak wygląda obieg wody w przyrodzie, skąd się wzięła woda na Ziemi. 

Natomiast uczniowie starszych klas obejrzeli film pt. „Zanieczyszczenie powietrza”. Dowiedzieli się, jakie są źródła, skutki i sposoby ograniczeń emisji zanieczyszczeń. Pozostałe tematy poruszane podczas zajęć to alternatywne źródła energii, zanieczyszczenie powietrza a obieg wody w przyrodzie, źródła kondensacji pary wodnej oraz Ziemia – dwie drogi ku przyszłości. Jednym słowem - to były bardzo ciekawe i atrakcyjne zajęcia z dziedzin nauk przyrodniczych. Miejmy nadzieję, że dla niektórych uczniów zainteresowanie tą tematyką rozwinie się dalej. Kto wie...? Może nawet przerodzi się w pasję.

prowadzący zajęcia niebo w planetarium uczniowie podczas seansu w planetarium widok na niebo w planetarium uczniowie przed planetarium