url niezgodny z rzeczywistym dostepem Radość w bibliotece - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Radość w bibliotece

W ostatnich dniach w bibliotece szkolnej zamieszkały moliki książkowe, dzięki czemu jest tu niezwykle kolorowo i radośnie. W tej niecodziennej scenerii uczniowie klas 1a, 1b i 1c zostali włączeni do grona czytelników. Uroczyste pasowanie poprzedziły zabawy z literami oraz rozmowy o czytaniu i książkach. Dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością alfabetu oraz umiejętnością układania sylab i wyrazów. Z dużym zapałem odszukiwały ukryte na regałach prośby książek. Doskonale poradziły sobie z ich odczytaniem i wyjaśnieniem. Chętnie wypowiadały się na temat zalet czytania. Poznały zasady korzystania z biblioteki szkolnej. Następnie wszyscy z dużym przejęciem wypowiedzieli słowa przysięgi i zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Potem dzieci wypożyczały książki, które z zainteresowaniem oglądały i czytały. Uczniowie klasy 1a sprawili niespodziankę paniom bibliotekarkom pięknie śpiewając o alfabecie oraz składając im wierszowane życzenia. Pani bibliotekarka wręczyła wychowawcom klas pamiątkowe dyplomy, a uczniom zakładki do książki. Ukoronowaniem uroczystości pasowania były wspólne zdjęcia. Bardzo cieszymy się, że biblioteka zyskała nowych czytelników i życzymy dużo radości z czytania.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchają pani bibliotekarki Uczniowie klasy 1c z wychowawczynią Uroczyste składanie przyrzeczenia Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej Uczniowie wybierają książki do wypożyczenia Dzieci czytają i oglądają wypożyczone książki Dzieci czytają i oglądają wypożyczone książki Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości pasowania na czytelnika uczniów z klasy 1c