url niezgodny z rzeczywistym dostepem Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Rozrewolweryzowany rewolwerowiec z rozrewolweryzowanym rewolwerem rozrewolweryzował rewolwer rozrewolweryzowanego rewolwerowca” – takie i jeszcze trudniejsze zdania można było przeczytać 21 lutego w naszej bibliotece. W tym dniu obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące. W naszej szkole dzień ten obchodzony jest już kolejny raz. W tym roku biblioteka szkolna przygotowała dla swoich czytelników różne atrakcje – gry i zabawy językowe. W programie były: kalambury, wykreślanki, labirynty, zadania ortograficzne, palindromy i ulubione przez uczniów łamańce językowe. Dzieci z klas młodszych podczas kolejnych spotkań z cyklu „Czytanie na dywanie” poznały fragmenty książek „Co to znaczy?”. Ich autorem jest znany pisarz literatury dla dzieci Grzegorz Kasdepke. Obejrzeć można było również wystawę publikacji pomocnych przy nauce języka polskiego oraz gazetki przypominające zasady posługiwania się poprawną polszczyzną oraz wyrazy zapomniane. Warto podkreślić, że kształtowanie kompetencji językowych uczniów, w tym umiejętności  poprawnego komunikowania się w języku polskim, jest jedną z najważniejszych umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Równie ważne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczność jej zachowania. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na zapożyczenia
 z innych języków. Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Uczniowie rozwiązują zagadki językowe Uczennice rozwiązują zadania ortograficzne Chłopiec wykonuje zadania językowe Gazetka Dziewczynka czyta łamańce językowe Zabawy językowe Gimnastyka języka - łamańce językowe Zabawa w kalambury Uczniowie grają w kalmbury Zabawa w kalmbury