Uwaga! Zmiana numeru konta dla wpłat za obiady

Wpłat za obiady należy dokonywać na konto 

71102033780000140203321965