Uwaga! Zmiana numeru konta rady rodziców

Nowy numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Dla rodziców - rada rodziców"

karta płatnicza