Bezpieczna szkoła - spotkania z rodzicami

18 i 19 września 2018 r. w auli naszej szkoły odbyły się spotkania rodziców uczniów klas I -III i IV – VIII, na które przybyła  funkcjonariusz z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Koluszkach, pani Marta Marczak oraz dzielnicowi pan Konrad Kaczmarek i pan Roman Wachowiec. Podczas spotkań funkcjonariusz zwróciła rodzicom uwagę na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią, mówiła o zasadach bezpiecznej drogi dzieci do i ze szkoły. Ponadto poinformowała o zasadach właściwego wykorzystania przez uczniów multimediów  -  telefony komórkowe, bezpieczny Internet, zwracając uwagę na zapisy zawarte w Statucie Szkoły. W dalszej części spotkań funkcjonariusz omówiła sprawy związane z odpowiedzialnością rodzicielską. Rodzice zostali poinformowani również o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, interaktywnym narzędziu służącym do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na terenie miasta. Dzielnicowi podczas spotkania z rodzicami klas IV – VIII przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także zaprezentowali walizkę edukacyjną związaną z  profilaktyką narkomanii.

dyrektor szkoły przemawiający do rodziców policjanci prowadzący prelekcję