Pamiętamy o zmarłych

Tuż przed Świętem Zmarłych niemal wszyscy uczniowie z wychowawcami udali się na cmentarz, aby uczcić pamięć tych, którzy już od nas odeszli. Dzieci zapaliły znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz mogiłach dawnych pracowników naszej szkoły. Część klas oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego udali się również pod obelisk w parku, gdzie symbolicznymi zniczami i minutą ciszy uczniowie uczcili pamięć poległych. 

klasa 6a z wychowawczynią przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczennica paląca znicz