Rodzice na lekcji w 1b

W dniu 22 października klasa 1b uczestniczyła w niezwykłej lekcji, na którą zostali zaproszeni rodzice. Temat zajęć brzmiał:  Czy można uczyć się szybciej? Podczas lekcji uczniowie wraz z rodzicami mieli okazję poznać i przećwiczyć różne techniki wspierające proces uczenia. Poznali ćwiczenia, których wykonanie aktywizuje i stymuluje odpowiednie obszary mózgu, powodujące zwiększanie ilości połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulą. Ćwiczenia są efektywne dla każdego: dla dzieci i dla dorosłych. Gimnastyka mózgu, bo tak nazwali ją jej twórcy pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Te zajęcia nie tylko miały na celu uczyć, ale integrowały zespół klasowy, pozwoliły na lepsze poznanie się rodziców, uczniów i nauczyciela.

uczniowie i rodzice wykonujący zadanie prace poszczególnych grup rodzice uczniów wykonujący ćwiczenia