Prezent od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W tym tygodniu do szkoły wpłynął list podpisany przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę zawierający podziękowania za udział w akcji Narodowego Czytania. Pan Prezydent podkreślił szczególne znaczenie licznego udziału szkół w tego typu akcjach w okresie obchodów setnej rocznicy odrodzenia suwerennej Ojczyzny. Do listu załączono unikatowy egzemplarz "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego wydany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Książka zawiera również podziękowanie za udział w akcji Narodowego Czytania podpisane przez Panią Agatę Kornhauser - Dudę.

książka i okładka listu podziękowania od Pani Agaty Kornhauzer-Dudy