Krakowiak w karnawale?- czemu nie...

W lutym w Centrum Inicjatyw Artystycznych w Koluszkach odbyła się niezwykła lekcja. Uczniowie IIa odbyli muzyczną podróż na południe Polski do...Krakowa. Podczas spotkania dzieci poznały wybrane legendy krakowskie oraz oglądały zdjęcia głównych zabytków Krakowa. Miały możliwość obejrzeć i poznać elementy stroju krakowskiego, gdyż prowadzący przebrani byli w stroje ludowe z tego regionu. Dzięki pasji pani Anetty Borowieckiej Muzyczny Moll tętni muzyką i właśnie dlatego przyszli tam drugoklasiści. Głównym celem było poznanie elementów ludowego tańca – krakowiaka. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczyły się kolejnych kroków i układów. W rytmie krakowiaka wirowały po sali, a niektóre osoby próbowały akompaniować tańczącym na instrumentach perkusyjnych. Dodatkowym akcentem muzycznym była nauka śpiewu piosenki o lajkoniku oraz poznanie zgromadzonych na sali instrumentów muzycznych. Warsztaty muzyczne zakończył quiz i konkurs na najładniejszy rysunek lajkonika. Radość dzieci była ogromna.

dzieci uczą się śpiewać przy akompaniamencie Pani Anetty Borowieckiej uczniowie grają na instrumentach perkusyjnych dzieci próbują akompaniować do piosenki na instrumentach perkusyjnych uczniowie słuchają opowiadania Pani Anetty Borowieckiej dziewczynki zakładają wianki klasa 2a ustawiona do krakowiaka dzieci w parach tańczą krakowiaka uczeń klasy 8 omawia taneczne kroki dzieci dobierają się w pary uczniowie słuchają opowiadania młodzieży prowadzącej zajęcia