Informacja dotycząca strajku nauczycieli

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

W związku z przewidywanym strajkiem nauczycieli od dnia 8 kwietnia br, informuję, że w czasie strajku nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne. Proszę Państwa o wyrozumiałość i zapewnienie w miarę możliwości opieki swoim dzieciom poza szkołą. Zawiadamiam jednocześnie, że mają Państwo możliwość ubiegania się o przyznanie zasiłku przysługującego rodzicom dzieci do 8 roku życia  za sprawowanie opieki nad dziećmi, a wypłacanego przez ZUS po złożeniu w pracodawcy druku ZUS Z-15, do którego należy dołączyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu oddziału przedszkolnego lub szkoły.
O dalszych działaniach szkoły związanych ze strajkiem będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan oraz strony internetowej szkoły.

                                                                                                                             DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                                Sławomir Mela