Rozpoczęcie planowych lekcji 6 maja

Z dniem 27 kwietnia ZNP zawiesza strajk pracowników oświaty. Dni: 29, 30 kwietnia i 2 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, który został uchwalony we wrześniu 2018 roku przez radę pedagogiczną szkoły oraz zaopiniowany przez radę rodziców i samorząd uczniowski. W tych dniach zajęcia opiekuńcze odbędą się w godzinach 8.00 - 14.00. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczną się 6 maja.