Świetlica HADESOWO

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że świetlica Hadesowo przeniesiona została do sali nr 9 ( I piętro w nowym skrzydle).

zdjęcie świetlicy