Bieg po zdrowie

Od lutego do końca maja klasa IV B uczestniczy w programie Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej" Bieg po zdrowie". Celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. O realizacji programu poinformowano nauczycieli, rodziców i uczniów.

W czasie trwania programu współpracowano z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi.

Dzieci chętnie angażowały się w realizację programu. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Uczniowie klasy IV B mieli ciekawe pomysły na plakat dotyczący przeciwdziałania paleniu, przygotowali prezentacje multimedialne, włączali się w dyskusje poprzez trafne spostrzeżenia i przykłady z życia,  prezentowali scenki, tworzyli komiksy.

Organizowano pogadanki i konkursy o tematyce antynikotynowej. Program jest źródłem rzetelnej wiedzy nt. problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym.

Ważnym elementem programu jest uświadomienie dzieciom szkodliwości nikotyny( podanie składu dymu papierosowego) i uczenie  postaw asertywnych. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów. Pomaga w dokonywaniu przez nich świadomych wyborów. Dzieci zachęcały rodziców do zmiany zachowania (ograniczenia lub rzucenia palenia).Wspólnie z rodzicami tworzyły plakaty, przeprowadzały wywiady, opowiadały o zajęciach.

Uczniowie w czasie trwania programu dowiedzieli się: co to jest zdrowie, jak o nie dbać, co szkodzi zdrowiu, w jaki sposób palenie papierosów w istotnym stopniu przyczynia się do wielu chorób cywilizacyjnych, jakie są koszty palenia papierosów oraz o tym, że liczba palaczy w naszym kraju w ostatnich latach spadła, czyli palenie jest niemodne.

plakat plakat plakat uczniowie prezentujący plakaty uczestnicy projektu uczestnicy projektu z Panią Katarzyną Adamus plakat plakat plakat plakat plakat plakat