url niezgodny z rzeczywistym dostepem Uroczystość rozdania świadectw z wyróżnieniem - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Uroczystość rozdania świadectw z wyróżnieniem

Tradycyjnie wręczanie świadectw z wyróżnieniem najlepszym uczniom naszej szkoły odbyło się w czasie ogólnego, uroczystego spotkania na podwórku szkolnym. W ten sposób Dyrekcja i Rada Pedagogiczna SP nr 2 w Koluszkach uhonorowała dzieci, które własną pracą osiągnęły najlepsze wyniki w nauce oraz tych uczniów, którzy mieli 100% frekwencję. Nagrody z rąk Dyrektora Szkoły Pana Sławomira Meli otrzymali również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym reprezentowali szkołę w konkursach i osiągali w nich znaczące sukcesy.

laureaci konkursów matematycznych wyróżnieni uczniowie klasy 5c wyróżnieni uczniowie klasy 5d