Ślubowanie klas pierwszych

Na początku października grono uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach oficjalnie powiększyło się o cztery klasy pierwszaków. Dzieci, zgodnie  z tradycją ślubowały na sztandar naszej szkoły, deklarując jej godne reprezentowanie oraz szacunek dla  nauczycieli i miłość do swojej ojczyzny. Jednak zanim to nastąpiło musieli  wykazać się wiedzą  i umiejętnościami. Poprawnie rozwiązali zagadki przygotowane im przez starszych uczniów i egzamin został zaliczony. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele naszych władz: Pani  Burmistrz  Krystyna Lewandowska, Pani Mirosława Kobus – kierownik Wydziału Oświaty oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Mela. Goście przybyli z licznymi prezentami, którymi obdarowali naszych nowych uczniów. Po oficjalnej uroczystości  w każdej klasie rodzice zorganizowali słodki poczęstunek.