Projekt „Mali inżynierowie. Czym możemy podróżować?”

Uczniowie klasy II c pod kierunkiem Pani Agaty Sztajbert biorą udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci. Uczniowie w ramach projektu realizować będą różne scenariusze lekcji. Na początek uczniowie wraz z wychowawcą wybrali temat: „Jak wspólnie zapracować na sukces?” Jest to temat wprowadzający, mający na celu wykształcenie w uczniach umiejętność współpracy. Uczniowie poprzez działanie szukają odpowiedzi na różne pytania. Czy samodzielna praca daje takie same rezultaty jak zespołowa? Co sprzyja dobrej współpracy i prowadzi do sukcesu? Jak wiemy, współdziałanie to klucz do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy. Ułatwia utożsamianie się z drużyną, gwarantując sprawne funkcjonowanie zespołu. Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami współpracy biorąc udział w zabawie drużynowej. W trakcie dyskusji zastanawiają się nad pozytywnymi stronami współdziałania. Dowiadują się, jakie role mogą pełnić w grupie oraz czy jest to rola stała, przypisana, czy mogą realizować się w różnych rolach. Główną aktywnością podczas lekcji było skonstruowanie „jajkodromu”. Ćwiczenie to pokazało uczniom jakie są efekty pracy zespołowej i czy w rzeczywistości potrafią współpracować. Dzieci zauważają, że współpraca jest umiejętnością, tak jak pisanie czy czytanie. Żeby dobrze współpracować należy się tego nauczyć i jak najczęściej korzystać z okazji do pracy zespołowej.

chłopcy w czasie pracy przy stolikach dzieci wykonujące pracę plastyczną uczniowie stojący wokół poduszek prace uczniów