Mini centrum doświadczalne w dwójce

W październiku w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach zagościła Miniphänomenta.

Jest to mini centrum nauki do samodzielnego eksperymentowania. Pomysłodawcą i twórcą  jest

profesor Lutz Fiesser z Niemiec, który od dwóch lat współpracuje z Łódzkim Uniwersytetem

Dziecięcym Politechniki Łódzkiej. Profesor stworzył Miniphänomentę, aby dać dzieciom możliwość

samodzielnego odkrywania i doświadczania. To eksperymenty bez opisów, jak „prawidłowo”

wykonać dane doświadczenie. Dziecko ma możliwość pomyślenia jak coś zrobić i doznania

satysfakcji z samodzielnego dojścia do rozwiązania. Nauczyciele nie podają gotowych rozwiązań,

mogą jedynie naprowadzać dzieci pytaniami. W trakcie zajęć lekcyjnych nauczyciele wraz z uczniami

mogli korzystać z mini centrum i w ten sposób sprawić, aby nauka stała się radością. Uczniowie

aktywnie zdobywali wiedzę, która pozostanie w ich pamięci znacznie dłużej. Inicjatorką

przedsięwzięcia była pani Beata Majewska, która w ramach innowacji pedagogicznej prowadzi z

uczniami klasy 2b zajęcia „Ciekawi świata – eksperymenty”.

Koordynatorka wystawy Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego Nauczyciel fizyki przeprowadzający doświadczenie Ósmoklasista wykonujący eksperyment Spotkanie organizacyjne z uczniami, przed rozpoczęciem pracy z mini centrum Uczniowie sprawdzający zjawisko fizyczne Wspólne testowanie prędkości kul