Pamięci poległych

Tradycją jest odwiedzanie miejsc pamięci narodowej przez uczniów naszej szkoły przed listopadowym świętem Wszystkich Świętych. W tym roku ten patriotyczny obowiązek spełniły najmłodsze dzieci uczące się w SP2. Pierwszaki zaniosły kwiaty i zapaliły znicze pod obeliskiem poświęconym pamięci poległych żołnierzy Armii Krajowej.

pierwszaki składające kwiaty pod obeliskiem