Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka

Uczniowie 2 b biorą udział w programie edukacyjnym „Bezpieczniki TAURONA. Włącz  dla dobra dziecka”.  W dniu 18 listopada zrealizowali temat  „Dlaczego żarówka świeci?” . Podczas zajęć dowiedzieli się: co to jest prąd , jak to się dzieje, że żarówka świeci,  co to są ładunki elektryczne. Z pomocą nauczyciela budowali  obwód elektryczny, dzięki któremu żarówka  się zaświeciła. Zainteresowanie uczniów tematem wzbudziła już na samym początku lekcji prosta zabawa w przesyłanie iskierki. Wywołane emocje pozytywnie nastawiły klasę do zdobywania wiedzy. Dzięki lekcji uczniowie poznali zasadę przepływu prądu elektrycznego. Wskazali  dwa warunki przepływu prądu: obwód musi być zamknięty, w obwodzie musi występować źródło prądu. Wykonali prosty eksperyment, który wyjaśnił im istotę obserwowanych zjawisk.

uczniowie rozwiązują rebus dziewczynki sprawdzają czy żarówka świeci chłopcy projektują obwód elektryczny uczniowie pracują w grupach