Dbamy o nasze bezpieczeństwo

19 listopada 2019 r. przeprowadzono prelekcje nt. bezpieczeństwa dla uczniów klas IV - VIII. Na spotkanie z uczniami przybyli dzielnicowi  KPP w Koluszkach, p. Konrad Kaczmarek i p. Roman Wachowiec. Podczas spotkania funkcjonariusze przedstawili uczniom zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. Zwrócono uczniom uwagę na zgubne walory Internetu (facebook, portale społecznościowe),  w tym na  konsekwencje wynikające z  niewłaściwego  jego wykorzystywania.  Funkcjonariusze omówili sprawy związane z odpowiedzialnością za swoje czyny, w oparciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także profilaktykę uzależnień.

policjanci prowadzący spotkanie