Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas otrzymali drobne upominki ufundowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz podziękowania za trud i zaangażowanie w niesienie pomocy osobom potrzebującym. Wyrażając naszą wdzięczność za okazane serce, pragniemy życzyć wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej woli, nieustannego podążania za dobrem, wrażliwości na drugiego człowieka i nade wszystko tej prawdziwej miłości - Caritas.

wolontariusze SP2