Nietypowa lekcja otwarta

W ostatnim tygodniu grupa uczniów z klasy 2a wzięła udział w lekcji prowadzonej przez mówiące awatary. To właśnie wirtualna Zosia, Monika i Krzyś omówili cele lekcji, podzielili uczniów na dwie mniejsze grupy i przekazali pierwsze wskazówki dotyczące wykonania wspólnej pracy przez każdy zespół. Poinformowali również, że nauczycielka nie powie nic dopóki grupy nie wykonają całego zadania. I tak było! Uczniowie pracowali wytrwale przez całe zajęcia. Szukali wskazówek ukrytych w klasie, samodzielnie czytali treść zadań i wykonywali je. W czasie zajęć powstały dwa plakaty zawierające wszystkie niezbędne elementy. Dzięki zaangażowaniu uczniów i owocnej współpracy lekcja zakończyła się sukcesem i wychowawczyni znowu przemówiła do swoich uczniów, a także do gości, którzy obserwowali zajęcia. Dziękujemy Pani Annie Kabat za zorganizowanie lekcji otwartej, podczas której zaprezentowała innowacyjną formę pracy z uczniami. Zajęcia były bardzo inspirujące, przeprowadzone w przyjemnej atmosferze i spodobały się uczniom i zaproszonym gościom.

dzieci z klasy 2a prezentują plakat grupa uczniów prezentuje swoją pracę omawianie lekcji przez nauczycielkę Pani Anna Kabat prowadzi lekcję uczniowie przedstawiają swój plakat uczniowie pracują w grupie