Rekrutacja 2020/2021

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się między innymi ograniczeniem pracy szkół,  aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem COVID-19, podjęliśmy decyzję  o udostępnieniu Państwu dokumentów  związanych  z rekrutacją do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Podstawa prawna: art. 130 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

Wypełniony druk można przesłać na adres: sp2@koluszki.pl

Obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły dotyczy wszystkich siedmiolatków.

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w tych niełatwym czasie.

Zgłoszenie dziecka zameldowanego i zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego, ale nie zameldowanego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Wniosek o zorganizowanie zajęć religii (dla wszystkich)

rysunek: uczniowie