Dzień Patronki Szkoły

W czwartek 7 czerwca odbył się w naszej szkole apel poświęcony patronce szkoły. W pierwszej części uczniowie kl. IVc zabrali wszystkich w podróż pociągiem relacji Teraźniejszość - Przeszłość. Zatrzymując się na stacjach Suwałki, Kalisz, Warszawa, Bronów przedstawili najważniejsze wydarzenia i fakty z życia Marii Konopnickiej. Zebrani dowiedzieli się kto miał największy wpływ na patriotyczne wychowanie poetki oraz jak zaczęła się jej przygoda z literaturą. W reporterskiej formie zostały również przedstawione informacje na temat wydarzeń we Wrześni, w odpowiedzi na które Konopnicka napisała „Rotę”.
W kolejnej części uczniowie zwiedzali sale muzealne w dworku w Żarnowcu, który pisarka otrzymała w darze od społeczeństwa polskiego. Pierwsza ekspozycja dotyczyła bogatej twórczości, druga w obrazowy sposób pokazywała obszary społecznej działalności Konopnickiej.
Przesłaniem apelu stały się myśli poetki, recytowane przez uczennice.

występująca grupa uczniów uczennica w roli Marii Konopnickiej z uczniem w roli reportera występująca grupa dziewcząt z klasy 4c uczniowie zgłaszający się do udzielenia odpowiedzi