Ratujemy życie

„Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie”

W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas drugich SP2 w Koluszkach zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” Fundacji WOŚP. Dzieci poznały podstawowe czynności ratujące życie. Każdy uczeń wie, jak reagować w sytuacji zagrożenia, zna numery alarmowe. Potrafi ułożyć osobę nieprzytomną oddychającą w pozycji bocznej ustalonej oraz przeprowadzić resuscytację w przypadku osoby nieprzytomnej nieoddychającej. Wszyscy uczniowie byli wyjątkowo zaangażowani w zdobywanie tej wiedzy. Każdy przeszkolony zdał egzamin i otrzymał wpis na świadectwie z hologramem WOŚP. Gratulujemy wszystkim uczniom klas drugich zdobytych umiejętności.

Barbara Dulińska

Anna Truszczyńska

Iwona Ciechowicz

uczniowie z dyplomami akcji WOŚP