Dla rodziców

 

Szanowni rodzice!

Jak co roku społeczność szkolna przyłącza się do działań na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem lat ubiegłych będziemy organizować kiermasze żywności, z których dochód przeznaczymy na ten szczytny cel. Niewiele jednak zdziałamy bez Państwa pomocy, dlatego prosimy o wsparcie naszej akcji i włączenie się w przygotowanie produktów do sprzedaży.  

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie składają serdeczne podziękowania radzie rodziców za zakup nowych strojów dla sportowej reprezentacji szkoły.

 

Szanowni Rodzice!

Na prośbę Wojewody Łódzkiego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na funkcjonujący w naszym województwie Regionalny System Ostrzegania (RSO), który został stworzony w celu szybkiego powiadamiania o istniejących zagrożeniach, także tych spowodowanych siłami natury. RSO może dotrzeć do odbiorców za pomocą kilku kanałów. Informacje umieszczane są na stronie internetowej dedykowanej RSO, na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłaszane poprzez naziemną telewizję cyfrową - w programach regionalnych, w postaci napisów DVB, poprzez telegazetę. Najbardziej mobilną formą systemu jest jednak RSO w postaci bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe. W dobie, gdy większość uczniów posiada telefony, instalacja takiej aplikacji przyczyniłaby się niewątpliwie do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa tak w roku szkolnym, jak i na wakacjach. 

 INSTRUKCJA LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA - pobierz

 IFORMACJE O "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ"

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKODY

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

Komunikat

Drodzy rodzice

W nawiązaniu do treści pism, które wpłynęły do szkoły z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 roku  i Kuratorium Oświaty w Łodzi z dnia 21 marca 2017 roku informujących o pojawieniu się w Internecie niebezpiecznej gry, zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zwracamy się do Państwa z prośbą o czujność w kwestii obserwacji  zachowania dzieci. Zwrócić należy szczególną uwagę na zachowanie dzieci w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha.  

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby twoje dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak - sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt
  z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacjii podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt. „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie – reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy.

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-pzyjazna-szkola/działania-krajowe/ . Materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne również na stronie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/  oraz na stronie www.men.gov.pl