Dla rodziców

Pismo MEN w sprawie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Informację o Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Centrum Dietetycznym Online uznajemy za ważną ze względu na problematykę, której dotyczy, jak również ze względu na umożliwienie nauczycielom realizującym treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej wykorzystania udostępnionych zasobów edukacyjnych.

Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się[1].  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej.

Poniżej przekazujemy również linki do dokumentów: 

Pismo do dyrektorów szkół w sprawie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Ulotka Centrum Dietetyczne Online

Łączę wyrazy szacunku 

Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor
Departament Podręczników, Programów i Innowacji

 

List Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczący bezpieczeństwa w czasie ferii

 

Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/e-papierosy.docx

 

Bezpłatna, całodobowa infolinia dla uczniów, rodziców i nauczycieli

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/2019.10.01_Infolinia_800080222_MEN.DOC

 

INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/Zgloszenie_szkody_Int_Risk_informacja_rodzic.doc

 http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU_inter_risk.pdf

 http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/roszczenie_edu_plus_1.pdf

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/POLISA__SP_nr_2_w_KOLUSZKACH.pdf

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/owu_edu_plus_2019_05.pdf

 

Na prośbę Urzędu Miejskiego w Koluszkach zamieszczamy link, pod którym znajdą Państwo informacje na temat szkoleń on - line

https://koluszki.pl/bezplatne-szkolenia-online-w-naszej-gminie-e-mocni/ 

 

Szanowni Państwo
Informację na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

 

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie zimowego wypoczynku

List do rodziców w sprawie przeciwdziałania zażywaniu przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych

Fonoholizm - czy moje dziecko jest zagrożone?

 

 

 

 

 

List Minister Edukacji do Rodziców VIII klas szkół podstawowych i III klas szkół gimnazjalnych

Ulotka - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Zmiany w doradztwie zawodowym

 

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w sprawie szczepień dzieci

Informacja dotycząca RODO w szkole

Drodzy Rodzice!

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/ plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie: 

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15 % masy ciała ucznia,
 • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zlecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.  

 

 

REGULAMIN - Ubezpieczenie EDU PLUS

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA W SPRAWIE WSZAWICY

WSZAWICA TO NIE WSTYD - PORADNIK DLA RODZICÓW

 

Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata?   film dla rodziców

Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata? - filmy dla uczniów i uczennic

 

 

Szanowni Rodzice!

Na prośbę Wojewody Łódzkiego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na funkcjonujący w naszym województwie Regionalny System Ostrzegania (RSO), który został stworzony w celu szybkiego powiadamiania o istniejących zagrożeniach, także tych spowodowanych siłami natury. RSO może dotrzeć do odbiorców za pomocą kilku kanałów. Informacje umieszczane są na stronie internetowej dedykowanej RSO, na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłaszane poprzez naziemną telewizję cyfrową - w programach regionalnych, w postaci napisów DVB, poprzez telegazetę. Najbardziej mobilną formą systemu jest jednak RSO w postaci bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe. W dobie, gdy większość uczniów posiada telefony, instalacja takiej aplikacji przyczyniłaby się niewątpliwie do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa tak w roku szkolnym, jak i na wakacjach. 

 INSTRUKCJA LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA - pobierz

 IFORMACJE O "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ"

 

 

 

Komunikat

Drodzy rodzice

W nawiązaniu do treści pism, które wpłynęły do szkoły z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 roku  i Kuratorium Oświaty w Łodzi z dnia 21 marca 2017 roku informujących o pojawieniu się w Internecie niebezpiecznej gry, zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zwracamy się do Państwa z prośbą o czujność w kwestii obserwacji  zachowania dzieci. Zwrócić należy szczególną uwagę na zachowanie dzieci w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha.  

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby twoje dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak - sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt
  z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacjii podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt. „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie – reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy.

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-pzyjazna-szkola/działania-krajowe/ . Materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne również na stronie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/  oraz na stronie www.men.gov.pl