Dokumenty

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas 1 - 3

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 4

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 5

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 6

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 7

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klas 4 -7

Kryteria oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Kryteria oceniania z języka hiszpańskiego dla klasy 7

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego dla klasy 7

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy 4

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy 5

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy 6

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy 7

Kryteria oceniania z geografii dla klasy 5

Kryteria oceniania z geografii dla klasy 7

Kryteria oceniania z geografii dla klasy 8

Kryteria oceniania z chemii dla klasy 7

Kryteria oceniania z chemii dla klasy 8

Przedmiotowy System Oceniania z chemii

Przedmiotowy System Oceniania z historii

Kryteria oceniania z historii kl. 4

Kryteria oceniania z historii i społeczeństwa kl. 5

Kryteria oceniania z historii kl 7

Kryteria oceniania z plastyki

Kryteria oceniania z techniki

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego

Kryteria oceniania z przyrody dla klasy 4

Kryteria oceniania z przyrody dla klasy 5

Kryteria oceniania z przyrody dla klasy 6

Kryteria oceniania postępów uczniów klasy pierwszej

Kryteria oceniania postępów uczniów klasy drugiej

Kryteria oceniania z religii dla klas 1-3

Kryteria oceniania z religii dla klas 4-7

Kryteria oceniania z informatyki dla klasy 4

Kryteria oceniania z fizyki dla klasy 7