Podręczniki

Na rok szkolny 2017/2018 uczniowie nie kupują podręczników, będą one dotowane przez MEN. Wyjątek stanowią podręczniki do religii, które należy zakupić we własnym zakresie.

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018