Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach

Przewodnicząca: Katarzyna Mela

Zastępca: Maciej Kujawiński

Sekretarz: Marlena Jasińska

                    

Przewodniczący klasowych rad rodziców:

1a Jarosław Wyroda

1b Aneta Sztuka

1c Paulina Piekarek

2a Anna Rajska

2b Grażyna Życka

2c Monika Bątal

2d Krzysztof Grzelak

3a Maciej Kujawiński

3b Krystyna Książek

3c Ewelina Bartczak

3d Elżbieta Kwiecień

4a Marlena Radzikowska

4b Małgorzata Kazimierczak

4c Małgorzata Kowalczyk

4d Iwona Wieczorek

5a Marcin Szustak

5b Paulina Adamczyk

5c Honorata Krakowiak

5d Małgorzata Poborczyk

5e Magdalena Pysklak

6a Katarzyna Hejduk - Mela

6b Żanna Lijek

6c Krzysztof Kowalski

6d Krzysztof Grzelak

7a Agnieszka Krzepińska

7b Katarzyna Kobus

7c Gabriela Kolasińska

8a Marlena Jasińska

 8b Anna Baranowska - Reszka

8c Żanna Jaśniewska

 

 

KONTO RADY RODZICÓW

Pekao SA ul. 11 Listopada

95 - 040 Koluszki

nr konta

49 1240 3161 1111 0010 7790 2736