Sztafeta Pokoleń – innowacyjny projekt Caritas

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas biorą udział w innowacyjnym projekcie: "Sztafeta Pokoleń". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest podejmowanie różnorodnych działań na rzecz osób, które ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek wymagają szczególnej opieki i troski. Na początku października uczniowie uczestniczyli w dwóch szkoleniach. przeprowadzonych przez p. Małgorzatę Bora. Jedno z nich, przeprowadzone w szkole dotyczyło empatii. Uczyliśmy się mówić  o swoich emocjach i uczuciach, rozpoznawać potrzeby i uczucia innych. Podczas drugiego spotkania na terenie parafii młodzi wolontariusze zapoznali się z osobami z Parafialnego Zespołu Caritas, które będą ich opiekunami podczas wizyt w domach podopiecznych.

dziewczęta omawiające swój projekt grupa osób pracująca nad ćwiczeniem uczennica prowadząca osobę z zawiązanymi oczami grupa w czasie szkolenia grupa osób dyskutująca w czasie szkolenia