Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat – wersja word

 

Infolinia dla dzieci i młodzieży

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

 

Zajęcia wspomagające - deklaracje rodziców

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 983) informuję o organizowanych w szkole w okresie od 2 września do 22 grudnia  zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV – VIII.

Harmonogram zajęć zostanie  opracowany w porozumieniu z nauczycielami i diagnozą potrzeb.

Każde zajęcia będą trwały 45 minut i odbywać się będą wyłącznie w szkole w grupach liczących co najmniej10 uczniów. Udział w zajęciach wspomagających jest nieobowiązkowy.

 Zgodnie z rozporządzeniem rodzice składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. Deklarację należy złożyć  wychowawcy klasy do 10 września.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH

 

STYPENDIUM

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koluszki.

Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu na jednego członka rodziny, osiągnięta w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Dochód ten nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto (na rękę) na osobę w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców uproszczeniu uległ sposób dokumentowania wysokości swoich dochodów. Do tego celu wystarcza jedynie oświadczenie strony złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wypłata stypendium jest realizowana po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa tj. na przełomie października i listopada oraz maja i czerwca każdego roku, na podstawie przedłożonych rachunków bądź faktur dokumentujących wydatki związane z edukacją dziecka (zakup podręczników, słowników, literatury edukacyjnej, lektur szkolnych, zakup przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego itp.).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od dnia 1 do 15 września br. w Referacie Spraw Obywatelskich. Wnioski można pobrać również w sekretariacie szkoły.

 

Bliższych informacji w sprawach stypendium szkolnego udzieli Państwu pracownik tut. Urzędu:

Pani Aleksandra Gaweł tel. 44 725 67 63, e-mail: a.gawel@koluszki.pl

oraz p. Renata Matysiak tel. 44 725 67 61, e-mail: r.matysiak@koluszki.pl

 

 

Ubezpieczenie uczniów - materiały 1

Ubezpieczenie uczniów - materiały 2

 

Dzieci w wirtualnej sieci.

Tak jak nie wpuścilibyśmy dziecka na ruchliwe skrzyżowanie bez przygotowania, tak nie wpuszczamy go do świata internetu bez wskazania jasnych reguł zachowania w sieci.

Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?

 

 

Na prośbę Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach przekazujemy informację dotyczącą oferowanych przez Poradnię form wsparcia w okresie ferii zimowych

 

Szanowni Państwo

W ramach działań edukacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia powstał portal Ścieżki Zdrowia, umożliwiający tworzenie ścieżek edukacyjnych, w wybranej przez użytkownika lokalizacji, z gotowymi propozycjami ćwiczeń fizycznych o różnej intensywności. Portal jest dedykowanym narzędziem, które może być pomocne do organizowania zajęć na świeżym powietrzu.

Link do portalu edukacyjnego”Ścieżki zdrowia”

Link do instrukcji rejestracji 

Wszystkie zapytania, uwagi, propozycje zmian w portalu można kierować na adres:

akademianfz@nfz.gov.pl

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania  800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

List z Biura Rzecznika Praw Dziecka do dyrektorów szkół.

 

mLegitymacja

Każdy uczeń może mieć wygenerowaną mLegitymację (dokument elektroniczny w telefonie komórkowym).
Do sporządzenia takiej legitymacji niezbędne jest:
1. Zdjęcie legitymacyjne kolorowe (skan) przysłany na adres email szkoły: sp2@koluszki.pl
wraz z danymi:
- imiona
- nazwisko
- klasa
- numer pesel
- nr legitymacji papierowej (widnieje na dokumencie)
- data wydania legitymacji papierowej (widnieje na dokumencie)

Po sporządzeniu takiej legitymacji w sekretariacie szkoły, uczeń otrzyma kod do pobrania dokumentu elektronicznego.
Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. Posiadanie legitymacji elektronicznej nie jest obowiązkiem tylko możliwością.

 

Organizacja pracy szkoły w czasie pandemii

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z zagrożeniem chorobą COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno rodziców, interesantów szkoły, jak i pracowników, informuję, że od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach będzie funkcjonowało w oparciu o poniższe zasady:

 

 1. Kontakt ze Szkołą i jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mailowy dostępny na stronie internetowej www.sp2koluszki.edu.pl – oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

 

 1. W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym, proszę dzwonić tel. 512-446-515, lub kontaktować się za pośrednictwem ogólnej poczty elektronicznej : sp2@koluszki.pl

 

 1. Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny.

 

 1. Korespondencję kierowaną do szkoły, a składaną osobiście w szkole, należy pozostawić w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych, wewnątrz budynku. Potwierdzenie złożenia dokumentu będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wniosek osoby zainteresowanej otrzymaniem potwierdzenia, na adres e-mailowy wskazany we wniosku.

 

Program dla szkół - informacja dla rodziców

 

Warunki ubezpieczenia uczniów cz.1 

Warunki ubezpieczenia uczniów cz. 2

 

Poradnik dla rodziców

W jaki sposób zaplanować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i materiałów korzystać – na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w poradniku MEN pt. "Kształcenie na odległość". Klikając w poniższy link znajdziecie Państwo fragment poradnika skierowany do rodziców dzieci w wieku szkolnym.

Poradnik "Kształcenie na odległość"

 

Koronawirus: informacje i zalecenia MEN: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

 

Zalecenia ogólne w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań na choroby wirusowe

zalecenia ogólne KORONAWIRUS

ulotka KORONAWIRUS

 Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

 

 

 

Pismo MEN w sprawie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Informację o Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Centrum Dietetycznym Online uznajemy za ważną ze względu na problematykę, której dotyczy, jak również ze względu na umożliwienie nauczycielom realizującym treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej wykorzystania udostępnionych zasobów edukacyjnych.

Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się[1].  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej.

Poniżej przekazujemy również linki do dokumentów: 

Pismo do dyrektorów szkół w sprawie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Ulotka Centrum Dietetyczne Online

Łączę wyrazy szacunku 

Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor
Departament Podręczników, Programów i Innowacji

 

 

Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/e-papierosy.docx

 

Bezpłatna, całodobowa infolinia dla uczniów, rodziców i nauczycieli

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/2019.10.01_Infolinia_800080222_MEN.DOC

 

INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/Zgloszenie_szkody_Int_Risk_informacja_rodzic.doc

 /uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU_inter_risk.pdf

 /uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/roszczenie_edu_plus_1.pdf

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/POLISA__SP_nr_2_w_KOLUSZKACH.pdf

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/owu_edu_plus_2019_05.pdf

 

Na prośbę Urzędu Miejskiego w Koluszkach zamieszczamy link, pod którym znajdą Państwo informacje na temat szkoleń on - line

https://koluszki.pl/bezplatne-szkolenia-online-w-naszej-gminie-e-mocni/ 

List do rodziców w sprawie przeciwdziałania zażywaniu przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych

Fonoholizm - czy moje dziecko jest zagrożone?

 

 

Informacja dotycząca RODO w szkole

Drodzy Rodzice!

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/ plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie: 

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15 % masy ciała ucznia,
 • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zlecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.  

 

 

REGULAMIN - Ubezpieczenie EDU PLUS

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata?   film dla rodziców

Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata? - filmy dla uczniów i uczennic 

 

Szanowni Rodzice!

Na prośbę Wojewody Łódzkiego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na funkcjonujący w naszym województwie Regionalny System Ostrzegania (RSO), który został stworzony w celu szybkiego powiadamiania o istniejących zagrożeniach, także tych spowodowanych siłami natury. RSO może dotrzeć do odbiorców za pomocą kilku kanałów. Informacje umieszczane są na stronie internetowej dedykowanej RSO, na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłaszane poprzez naziemną telewizję cyfrową - w programach regionalnych, w postaci napisów DVB, poprzez telegazetę. Najbardziej mobilną formą systemu jest jednak RSO w postaci bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe. W dobie, gdy większość uczniów posiada telefony, instalacja takiej aplikacji przyczyniłaby się niewątpliwie do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa tak w roku szkolnym, jak i na wakacjach. 

 

 INSTRUKCJA LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA - pobierz

 IFORMACJE O "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ"