KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

 

Informacje dla uczniów klas ósmych

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content//rekrutacja.pdf

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content//Zasady rekrutacji dla klas ósmych.pdf

 

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostanie obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów. 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

 

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

 

Informacja o sposobie, trybie realizacji zadań Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Koluszkach, w tym zamiejscowych stanowiskach pracy w Rzgowie, Tuszynie.

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/Zasady_funkcjonowania_PPP.docx

 

Szanowni Państwo!

Czas Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania si
ę wiary w siłę Chrystusa
i drugiego cz
łowieka.
Niech Zmartwychwsta
ły Chrystus oświeca  nam drogi codziennego życia, wzmacnia ducha, obdarza błogosławieństwem, radością oraz wzajemnążyczliwością.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
nape
łni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufno
ścią patrzeć w przyszłość...

Mimo trudnego czasu, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Wielkiej Nocy życzy w imieniu pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach,

 

Sławomir Mela

Wielkanoc 2020 r.

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo! Drodzy rodzice !

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 PRZYPOMINAMY!

Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemieszczające się dzieci i młodzież. Wszelkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

                                                                                                                                                         Komenda Powiatowa Policji

                                                                                                                                                          powiatu łódzkiego wschodniego

 

Szanowni Rodzice.

Czas, w którym znaleźliśmy się obecnie jest bardzo trudny, zarówno dla dzieci jak
i dorosłych. To czas, który wymaga wzajemnego zrozumienia i współpracy.

Drodzy Państwo, w tym szczególnym czasie, kiedy nauka w domu jest koniecznością, trzeba jednak pamiętać, aby przeznaczać go także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych. Pobyt dziecka w domu sprzyja wspomaganiu jego rozwoju. Ważne jest, aby dbać o zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa. Pozytywny kontakt z dzieckiem jest warunkiem efektywnej pracy.

Pamiętajcie, że Wasza rodzicielska miłość, cierpliwość, mądrość oraz znajomość potrzeb i możliwości dziecka, są Waszymi najlepszymi pomocnikami.

Chciałam nadmienić, że 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Proszę Państwa, aby w spontanicznych rozmowach z dziećmi poruszyć temat dotyczący tych osób.

Drodzy Państwo, w czasie, w którym jesteśmy możecie liczyć na wsparcie i pomoc pedagoga szkolnego. Jeśli macie problemy dotyczące funkcjonowania dzieci związane z sytuacją, 
w której znaleźliśmy się, obserwowanymi zmianami, które pojawiły się w ostatnim czasie, związanych z lękiem, wzrostem poziomu stresu lub są inne sprawy, o które chcecie zapytać, proszę pisać do mnie za pośrednictwem e-dziennika. Ja postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania.

Życzę w tym trudnym czasie cierpliwości, wytrwałości i przede wszystkim zdrowia.

Z wyrazami szacunku.

Pedagog szkolny – Karolina Smarz.

 

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy i oceniania w toku nauki zdalnej, stanowiące załączniki do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 25 marca 2020 r.

Warunki weryfikowania wiedzy i oceniania

 

Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, logopedą. Konsultacje te mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.

Poza konsultacjami nauczyciele są do Państwa dyspozycji zawsze w godzinach swojej pracy według planu lekcji na czas nauczania zdalnego.

Harmonogram konsultacji

 

 

Telewizja Polska aktywnie włączyła się w pomoc nauczycielom i uczniom w nauczaniu na odległość uruchamiając cykl programów "Nauka w TVP". Materiały prezentowane na antenach TVP mogą stanowić przydatne narzędzie w pracy nauczycieli i wsparcie uczniów w toku samodzielnej nauki w domu. 

Ofertę dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował kanał TVP2. Już od dziś, 30 marca br. rusza pasmo „Wesoła Nauka”. Więcej informacji pod linkami zamieszczonymi poniżej

https://www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-tvp2

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-z-tvp

 

Plan zajęć zdalnych dla klas 4 - 8

 

Poradnik dla rodziców

W jaki sposób zaplanować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i materiałów korzystać – na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w poradniku MEN pt. "Kształcenie na odległość". Klikając w poniższy link znajdziecie Państwo fragment poradnika skierowany do rodziców dzieci w wieku szkolnym.

Poradnik "Kształcenie na odległość"

 

Zarówno dzieci jak i dorośli mają w sobie dużo lęku i obaw związanych z obecną sytuacją. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi informacjami, które być może pomogą przetrwać uczniom i ich rodzicom ten nietypowy czas w dobrej kondycji.

Do rodziców 1

Do rodziców 2

 

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach kanały telewizyjne wzbogaciły ofertę programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieszcza informacje na ten temat oraz harmonogram nadawania programów od 16 do 20 marca. Strona zawiera również rekomendacje MEN dotyczące materiałów edukacyjnych do nauki zdalnej.

 

Komunikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach zawiesza prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od dnia 16 marca 2020r do dnia 25 marca 2020r.

W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt telefoniczny
w godzinach  8.00 – 14.00

           515-446-515                  44/714-58-30             44/714-58-64                

 

Apel ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego: 

Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkoły, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność.

Łukasz Szumowski.

 

Komunikat MEN w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Informujemy Państwa, że od 12 do 25 marca 2020r. zajęcia są zawieszone .

12 i 13 marca to dni, w których w szkole będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie MEN

 https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Koronawirus: informacje i zalecenia MEN: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

 

Zalecenia ogólne w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań na choroby wirusowe

zalecenia ogólne KORONAWIRUS

ulotka KORONAWIRUS

 Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

 

Informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/doc01949820200131092706.pdf

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/11/doc02061620191114122353.pdf

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/postepowanie-rekrutacyjne-2019.pdf

 

Pismo MEN w sprawie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Informację o Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Centrum Dietetycznym Online uznajemy za ważną ze względu na problematykę, której dotyczy, jak również ze względu na umożliwienie nauczycielom realizującym treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej wykorzystania udostępnionych zasobów edukacyjnych.

Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się[1].  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej.

Poniżej przekazujemy również linki do dokumentów: 

Pismo do dyrektorów szkół w sprawie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Ulotka Centrum Dietetyczne Online

Łączę wyrazy szacunku 

Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor
Departament Podręczników, Programów i Innowacji

 

 

Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/e-papierosy.docx

 

Bezpłatna, całodobowa infolinia dla uczniów, rodziców i nauczycieli

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/2019.10.01_Infolinia_800080222_MEN.DOC

 

INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/Zgloszenie_szkody_Int_Risk_informacja_rodzic.doc

 /uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU_inter_risk.pdf

 /uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/roszczenie_edu_plus_1.pdf

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/POLISA__SP_nr_2_w_KOLUSZKACH.pdf

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/owu_edu_plus_2019_05.pdf

 

Na prośbę Urzędu Miejskiego w Koluszkach zamieszczamy link, pod którym znajdą Państwo informacje na temat szkoleń on - line

https://koluszki.pl/bezplatne-szkolenia-online-w-naszej-gminie-e-mocni/ 

List do rodziców w sprawie przeciwdziałania zażywaniu przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych

Fonoholizm - czy moje dziecko jest zagrożone?

 

 

Informacja dotycząca RODO w szkole

Drodzy Rodzice!

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/ plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie: 

  • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15 % masy ciała ucznia,
  • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
  • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
  • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, lżejsze wyżej,
  • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
  • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
  • zlecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
  • tornister należy nosić na obu ramionach,
  • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.  

 

 

REGULAMIN - Ubezpieczenie EDU PLUS

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata?   film dla rodziców

Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata? - filmy dla uczniów i uczennic 

 

Szanowni Rodzice!

Na prośbę Wojewody Łódzkiego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na funkcjonujący w naszym województwie Regionalny System Ostrzegania (RSO), który został stworzony w celu szybkiego powiadamiania o istniejących zagrożeniach, także tych spowodowanych siłami natury. RSO może dotrzeć do odbiorców za pomocą kilku kanałów. Informacje umieszczane są na stronie internetowej dedykowanej RSO, na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłaszane poprzez naziemną telewizję cyfrową - w programach regionalnych, w postaci napisów DVB, poprzez telegazetę. Najbardziej mobilną formą systemu jest jednak RSO w postaci bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe. W dobie, gdy większość uczniów posiada telefony, instalacja takiej aplikacji przyczyniłaby się niewątpliwie do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa tak w roku szkolnym, jak i na wakacjach. 

 

 INSTRUKCJA LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA - pobierz

 IFORMACJE O "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ"