KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

 
 
Kochani Zerówkowicze! Szanowni Rodzice!
 
Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły :)
 
Przedszkolaku.. 
 
".. bo łatwiej cieszyć się światem, gdy się czujesz bratem..."
 
WIĘC CHODŹ! :)
 
 
Społeczność SP 2 w Koluszkach.

 

Szanowni Państwo!

W zakładce: O nas / Rekrutacja zamieszczono informacje dotyczące rekrutacji uczniów do klas 1 w roku szkolnym 2020/2021

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

W przypadku dzieci i młodzieży ważne jest, aby wcześniej poznały ustalone zasady korzystania z urządzeń elektronicznych. Muszą być one dostosowane do ich wieku i poziomu intelektualnego. Aktywność internetowa młodszych dzieci powinna odbywać się dodatkowo pod kontrolą  rodziców. Warto także zachęcać do rozmów, dzielenia się swoimi przemyśleniami i zadawania pytań związanych z korzystaniem z sieci.

Na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu konieczne jest ustawienie zabezpieczeń, które w odpowiedni sposób zapewnią dzieciom bezpieczeństwo. Większość urządzeń ma rozbudowane systemy kontroli rodzicielskiej, system Android, iOS i Windows zapewniają taką możliwość. Konsole Playstation oraz Xbox również posiadają narzędzia kontroli, a nawet pozwalają na założenie kont dla dzieci, co wyklucza prawdopodobieństwo grania w gry, które są dla nich nieodpowiednie.

 

W obecnej chwili na rynku istnieje wiele programów służących kontroli rodzicielskiej. Niestety, narzędzia te są płatne, lecz gwarantują dużą liczbę różnych opcji i pozwalają na faktyczne zabezpieczenie treści prezentowanych dziecku. Do najpopularniejszych programów można zaliczyć:

 1. Program Beniamin
  2. Program Norton Family
  3. Program Kaspersky SafeKids
  4. Program F-SecureSafe

W przypadku nielegalnych treści mamy możliwość ich zgłoszenia administratorowi strony (jak w serwisach społecznościowych) lub też poprzez zgłoszenie do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poprzez serwis https://dyzurnet.pl

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Link do artykułu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Od dnia 18 stycznia 2021 r. dowóz uczniów klas 1 - 3 na zajęcia będzie odbywał się bez zmian, w takich godzinach jak do tej pory. Natomiast na odwóz uczniów przeznaczone zostały dwa kursy: o godzinie 11.40 oraz 13.20. 

 

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021(plik do pobrania)

 

Szanowni Rodzice! 
Kończą się ferie zimowe. Od 18 stycznia rozpoczynamy naukę. Klasy IV -VIII będą miały zajęcia w formie zdalnej. Uczniowie klas I - III wracają do zajęć w szkole. Wszyscy nauczyciele klas młodszych, wychowawcy świetlicy, pedagog, logopeda, pracownicy administracji i obsługi, zostali przebadani na obecność wirusa COVID - 19. Wyniki są negatywne. Szkoła jest przygotowana na powrót dzieci zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi. Wychowawcy każdej klasy I- III przekażą Państwu niezbędne informacje.  
Z wyrazami szacunku, życząc dobrego roku 2021 

Sławomir Mela

 

Na prośbę Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach przekazujemy informację dotyczącą oferowanych przez Poradnię form wsparcia w okresie ferii zimowych

 

Szanowni Państwo

W ramach działań edukacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia powstał portal Ścieżki Zdrowia, umożliwiający tworzenie ścieżek edukacyjnych, w wybranej przez użytkownika lokalizacji, z gotowymi propozycjami ćwiczeń fizycznych o różnej intensywności. Portal jest dedykowanym narzędziem, które może być pomocne do organizowania zajęć na świeżym powietrzu.

Link do portalu edukacyjnego”Ścieżki zdrowia”

Link do instrukcji rejestracji 

Wszystkie zapytania, uwagi, propozycje zmian w portalu można kierować na adres:

akademianfz@nfz.gov.pl

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania  800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

List z Biura Rzecznika Praw Dziecka do dyrektorów szkół.

 

mLegitymacja

Każdy uczeń może mieć wygenerowaną mLegitymację (dokument elektroniczny w telefonie komórkowym).
Do sporządzenia takiej legitymacji niezbędne jest:
1. Zdjęcie legitymacyjne kolorowe (skan) przysłany na adres email szkoły: sp2@koluszki.pl
wraz z danymi:
- imiona
- nazwisko
- klasa
- numer pesel
- nr legitymacji papierowej (widnieje na dokumencie)
- data wydania legitymacji papierowej (widnieje na dokumencie)

Po sporządzeniu takiej legitymacji w sekretariacie szkoły, uczeń otrzyma kod do pobrania dokumentu elektronicznego.
Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. Posiadanie legitymacji elektronicznej nie jest obowiązkiem tylko możliwością.

 

Szanowni Państwo.
Przypominamy, że zimowa przerwa świąteczna w szkołach trwa od 23 do 31 grudnia. 2020 r. ( Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
Natomiast na podstawie podpisanego 24 listopada przez ministra edukacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które to rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r., nauczania zdalne zostaje przedłużone do 3 stycznia 2021 r.

 

Od dnia 24 listopada, we wtorki i czwartki od godziny 16.00, odbywać się będą konsultacje stacjonarne dla uczniów klas ósmych. Spotkania będą się odbywać z zachowaniem reżymu sanitarnego, a liczebność jednej grupy nie może przekraczać 5 uczniów. Obowiązek prowadzenia takich konsultacji spoczywa przede wszystkim na nauczycielach prowadzących w klasach ósmych przedmioty egzaminacyjne. Nauczyciele pozostałych przedmiotów mogą zaproponować uczniom dodatkowe konsultacje zdalne. Udział ósmoklasisty w konsultacjach jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach, dla zrealizowania potrzeb uczniów, będzie możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej. W związku z ograniczeniem przemieszczania się uczniów do lat 16, rodzice mogą pomóc dzieciom wypożyczając książki we wtorki raz czwartki - godz. 16 - 17. 
W zakładce "Biblioteka" umieszczone są dodatkowe informacje związane z formą kontaktów i sposobieo zamawiania książek. 

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem ustalonych we wrześniu dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych, zatwierdzonym przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców szkoły, w dniach 12 i 13 listopada zajęcia zdalne nie będą prowadzone. Życzymy wszystkim owocnego spędzenia czasu z rodziną, wzajemnych dobrych relacji, długich rozmów i wszelkiego dobra. 

 

Organizacja pracy szkoły w czasie pandemii

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z zagrożeniem chorobą COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno rodziców, interesantów szkoły, jak i pracowników, informuję, że od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach będzie funkcjonowało w oparciu o poniższe zasady:

 

 1. Kontakt ze Szkołą i jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mailowy dostępny na stronie internetowej www.sp2koluszki.edu.pl – oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

 

 1. W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym, proszę dzwonić tel. 512-446-515, lub kontaktować się za pośrednictwem ogólnej poczty elektronicznej : sp2@koluszki.pl

 

 1. Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny.

 

 1. Korespondencję kierowaną do szkoły, a składaną osobiście w szkole, należy pozostawić w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych, wewnątrz budynku. Potwierdzenie złożenia dokumentu będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wniosek osoby zainteresowanej otrzymaniem potwierdzenia, na adres e-mailowy wskazany we wniosku.

 

Szanowni Państwo!

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną oraz coraz liczniejsze przypadki zachorowań wśród pracowników szkoły prosimy o załatwianie spraw poprzez rozmowy telefoniczne lub pocztę elektroniczną. Jeśli macie Państwo potrzebę bezpośredniej wizyty w szkole proszę ją uprzednio umówić przez telefon. 

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z informacją Pana Premiera od dnia 26 października 2020r.  klasy IV – VIII będą uczyć się zdalnie. Wychowawcy przekażą Państwu zasady zdalnego nauczania. Należy liczyć się z utrudnieniem, dlatego uprzejmie proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.  W sprawach trudnych łączycie się Państwo z wychowawcą.

W poniedziałek osoby potrzebujące będą mogły wypożyczyć komputer.

Proszę, aby Państwo w tym trudnym czasie wsparli swoje dzieci, dbali o ich i swoje zdrowie,  postępowali zgodnie z wytycznymi, abyśmy  jak najszybciej ponownie mogli spotkać się w szkole.

 

                                                                                                                             DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                             SŁAWOMIR MELA

 

Program dla szkół - informacja dla rodziców

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zdarzenia zaistniałego w naszej placówce, pragniemy ponownie poinformować Państwa o sytuacji w jakiej znaleźli się uczniowie klasy V d oraz niektórzy pracownicy szkoły wraz ze swoimi rodzinami.

Na pewno są Państwo zaniepokojeni sytuacją zaistniałą w szkole. W dniu wczorajszym wychowawcy przekazali Państwu o działaniach podjętych przez szkołę. Wśród rodziców pojawiają się jednak pewne wątpliwości i obawy. Dlatego Pragnę jeszcze raz poinformować, że źródło zakażenia nie pochodzi bezpośrednio ze szkoły. Dziecka od poniedziałku nie było na zajęciach. Czuło się i czuje bardzo dobrze. Uczniowie klasy V d oraz nauczyciele mający zajęcia w poniedziałek są objęci kwarantanną wraz z osobami mieszkającymi we wspólnym gospodarstwie. Decyzje dotyczące kwarantanny podejmowane są przez Panią Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Szkoła działa zgodnie z procedurami. Na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wszystkich powierzchni w szkole. Uczniowie oraz pracownicy szkoły noszą maseczki. Staramy się izolować uczniów i nie doprowadzać do skupisk, ale nigdy nie wiemy kto, gdzie i kiedy zostanie zarażony poza szkołą.

Uważamy, że uczniowie innych klas nie są zagrożeni w czasie pobytu w szkole. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się wydarzy. Obowiązujący obecnie uczniów i nauczycieli czas kwarantanny jest wystarczający by wszystko wróciło do poprzedniego stanu. To nie jedyny i prawdopodobnie nie pierwszy i nie ostatni przypadek, nie tylko w naszej placówce,  kiedy będzie wymagana kwarantanna.

Proszę o wyrozumiałość i szczególną dbałość o przestrzeganie wytycznych, nie tylko w obrębie szkoły. Ponadto bardzo proszę o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły oraz odczytywanie na bieżąco przesyłanych Państwu wiadomości przez dziennik elektroniczny.

W każdej sprawie, jeśli Państwo uznajecie, że jesteście niedoinformowani, że  przekazane wcześniej informacje nie rozwiewają Państwa wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z wychowawcą lub ze mną.

Pozdrawiam. Życzę dużo optymizmu.

 

KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi poleca, aby uczniowie z klasy VD  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach wraz z członkami rodzin wspólnie zamieszkującymi, pozostali na kwarantannie w domach w okresie 24.09 - 30.09.2020r.  z powodu kontaktu dziecka z osobą zakażoną SARS-CoV-2. Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba że zaistnieją przesłanki do poddania hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Z poważaniem

Urszula Jędrzejczyk - PPIS w Łodzi

Jednocześnie proszę Rodziców/Opiekunów o zwrotnego maila na adres hdm@psselodz.pl    z informacją: imię, nazwisko, pesel wszystkich domowników, nr telefonu, adres przebywania na kwarantannie, oraz datę ostatniego dnia pobytu w pracy celem wystawienia i przesłania decyzji administracyjnej PPIS w Łodzi, która usprawiedliwia nieobecność w pracy.

Proszę o dopisek w tytule SP2 Koluszki.

 

W związku z zaistniałą sytuacją uczniowie klasy 5d w dniach 24 - 30 września będą uczyć się w formie zdalnej. 

Bardzo proszę wszystkich rodziców o dostosowanie się do wytycznych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi.

 

Warunki ubezpieczenia uczniów cz.1 

Warunki ubezpieczenia uczniów cz. 2

 
Zapraszamy Państwa na pierwsze w tym roku spotkania z rodzicami. Ze względu na panujący stan epidemiczny prosimy o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły.

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

Informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego
 
Składam Państwu serdeczne podziękowania za zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej przyszło nam rozpoczynać nowy rok szkolny, ogromne zdyscyplinowanie i wyrozumiałość w kontaktach ze szkołą.
Jeszcze raz życzę dobrego roku i dużo zdrowia.
                                                                                          Sławomir Mela

 

Szanowni Rodzice!

Od 1 września dzieci wracają do szkół w nowym reżimie sanitarnym. Uprzejmie proszę o przestrzeganie wytycznych MZ, GIS oraz MEN w sprawie bezpiecznego powrotu do szkół.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się według ustalonego harmonogramu podanego na stronie internetowej szkoły.

Staraliśmy się tak zorganizować pracę szkoły, aby w warunkach jakimi dysponujemy, ograniczyć do minimum ryzyko zakażenia, zgodnie z wytycznymi GIS. Wykorzystujemy osobne wejścia dla uczniów w różnym wieku, w miarę możliwości nauka odbywać się będzie w stałych salach, a lekcje wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. Proszę ponadto aby w przestrzeni wspólnej (korytarz, szatnia) zasłaniać usta i nos. Proszę również o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z nauczycielami do spraw wyjątkowych.

Mamy nadzieję, że znajdziemy zrozumienie w sytuacji trudnej dla nas wszystkich.

Poniżej zamieszczamy list Ministra Edukacji Narodowej do nauczycieli, uczniów i rodziców.

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content//List_Ministra_Edukacji_narodowej_z_okazji_rozpoczęcia_roku_szkolnego_2020-2021.pdf

 

Poradnik dla rodziców

W jaki sposób zaplanować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i materiałów korzystać – na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w poradniku MEN pt. "Kształcenie na odległość". Klikając w poniższy link znajdziecie Państwo fragment poradnika skierowany do rodziców dzieci w wieku szkolnym.

Poradnik "Kształcenie na odległość"

 

Koronawirus: informacje i zalecenia MEN: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

 

Zalecenia ogólne w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań na choroby wirusowe

zalecenia ogólne KORONAWIRUS

ulotka KORONAWIRUS

 Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

 

 

 

Pismo MEN w sprawie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Informację o Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Centrum Dietetycznym Online uznajemy za ważną ze względu na problematykę, której dotyczy, jak również ze względu na umożliwienie nauczycielom realizującym treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej wykorzystania udostępnionych zasobów edukacyjnych.

Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się[1].  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej.

Poniżej przekazujemy również linki do dokumentów: 

Pismo do dyrektorów szkół w sprawie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Ulotka Centrum Dietetyczne Online

Łączę wyrazy szacunku 

Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor
Departament Podręczników, Programów i Innowacji

 

 

Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/e-papierosy.docx

 

Bezpłatna, całodobowa infolinia dla uczniów, rodziców i nauczycieli

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/2019.10.01_Infolinia_800080222_MEN.DOC

 

INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/Zgloszenie_szkody_Int_Risk_informacja_rodzic.doc

 /uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU_inter_risk.pdf

 /uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/roszczenie_edu_plus_1.pdf

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/POLISA__SP_nr_2_w_KOLUSZKACH.pdf

/uploads/5ea74ffae65da/pages/8/content/owu_edu_plus_2019_05.pdf

 

Na prośbę Urzędu Miejskiego w Koluszkach zamieszczamy link, pod którym znajdą Państwo informacje na temat szkoleń on - line

https://koluszki.pl/bezplatne-szkolenia-online-w-naszej-gminie-e-mocni/ 

List do rodziców w sprawie przeciwdziałania zażywaniu przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych

Fonoholizm - czy moje dziecko jest zagrożone?

 

 

Informacja dotycząca RODO w szkole

Drodzy Rodzice!

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/ plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie: 

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15 % masy ciała ucznia,
 • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zlecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.  

 

 

REGULAMIN - Ubezpieczenie EDU PLUS

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata?   film dla rodziców

Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata? - filmy dla uczniów i uczennic 

 

Szanowni Rodzice!

Na prośbę Wojewody Łódzkiego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na funkcjonujący w naszym województwie Regionalny System Ostrzegania (RSO), który został stworzony w celu szybkiego powiadamiania o istniejących zagrożeniach, także tych spowodowanych siłami natury. RSO może dotrzeć do odbiorców za pomocą kilku kanałów. Informacje umieszczane są na stronie internetowej dedykowanej RSO, na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłaszane poprzez naziemną telewizję cyfrową - w programach regionalnych, w postaci napisów DVB, poprzez telegazetę. Najbardziej mobilną formą systemu jest jednak RSO w postaci bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe. W dobie, gdy większość uczniów posiada telefony, instalacja takiej aplikacji przyczyniłaby się niewątpliwie do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa tak w roku szkolnym, jak i na wakacjach. 

 

 INSTRUKCJA LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA - pobierz

 IFORMACJE O "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ"