Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja uczniów do klas 1 na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo!

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do kl. I naszej szkoły, określony zarządzeniem nr 12/2022 Burmistrza Koluszek z dnia 24 stycznia 2022 r. (załącznik nr 1)  wraz z kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu i wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (załącznik nr 2).

Terminy:

Postępowanie rekrutacyjne: 1 marca 2022 – 15 marca 2022 r.

Postępowanie uzupełniające: 23 maja 2022 – 27 maja 2022 r.

Przypominamy, że każde dziecko, zamieszkałe w obwodzie szkoły jest przyjmowane do placówki na podstawie przepisów prawa, z urzędu. Rodzice dziecka, którzy zdecydują o zapisaniu dziecka do szkoły obwodowej, muszą zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły. Zgłoszenie ma formę pisemną i musi być potwierdzone podpisami obojga rodziców – (załącznik nr 3)

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły i jest przeprowadzane na podstawie zgłoszeń rodziców, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły – (załącznik nr 4, załącznik 4a)

Wszyscy rodzice wypełniają również załącznik nr 5.

Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do szkoły można pobrać w sekretariacie szkoły, codziennie od 8.00 do 15.00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, dokumenty zamieszczono również na stronie internetowej szkoły, w zakładce: O nas / Rekrutacja. Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres: sp2@koluszki.pl

Tel. do kontaktu: 44/174-58-30   lub 512-446-515

Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 4a

załącznik nr 5