Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Egzamin próbny ósmoklasistów

Drodzy uczniowie klas ósmych.

W dniach 17, 18 i 19 marca 2021 r. zostaną przeprowadzone próbne egzaminy ósmoklasistów według harmonogramu:

data

przedmiot

godzina rozpoczęcia

Czas trwania egzaminu

17 marca 2021 r.

język polski

9.00

120 minut

18 marca 2021 r.

matematyka

9.00

100 minut

19 marca 2021 r.

język obcy nowożytny

9.00

90 minut

 

Dla uczniów korzystających z przystosowania warunków, czas egzaminu zostaje wydłużony:

- na języku polskim o 60 minut

- na matematyce o 50 minut

- na języku obcym o 45 minut

Na egzamin przynosicie ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W celu uniknięcia zbędnego gromadzenia uczniowie prosimy są o punktualne przybycie do szkoły według poniższego harmonogramu:

klasa

godzina

wejście

8a

8.40

od ul. Kościuszki

8b

8.40

od ul. Ludowej

8c

8.50

od ul. Kościuszki

8d

8.50

od ul. Ludowej

 

Przy wejściach będzie informacja dotycząca Waszego rozmieszczenia w salach.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas egzaminu:

  1. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  2. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  3. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
  4. Na egzaminie uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
  5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
  6. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2,0 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową), po uprzednim zdezynfekowaniu rąk. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.
  8. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

  1. Uczniowie mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.