Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs na LOGO Hadesowa

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA LOGO ŚWIETLICY:
„HADESOWO”

DLA UCZNIÓW KLAS I - VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH


I. CELE KONKURSU:

pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych;
rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci;
rozwijanie wrażliwości estetycznej;

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I – VI

Prace należy wykonać samodzielnie.

Dopuszczone zostaną prace wykonane dowolną techniką plastyczną: (rysunek, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka, kolaż), na papierze formatu A4 (projekty powinny zawierać nazwę świetlicy).

Temat pracy: „Projekt logo świetlicy: HADESOWO”.

Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.


III. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace należy składać do dnia 5 czerwca 2017r. nauczycielom świetlicy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 9 czerwca 2017r.

IV. KRYTERIA OCENY

Jury zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.

Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
zgodność z tematem;
kreatywność twórcza;
estetyka wykonania.

Nagroda główna: MASKOTKA ŚWIEŻAK JABŁUSZKO - Antek

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.

Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Regulamin Konkursu jest dostępny na tablicy ogłoszeń z konkursami, na korytarzu szkolnym i na stronie internetowej szkoły: www.sp2koluszki.edu.pl

10.05.17 Koluszki